Årsmøte

torsdag 20. april @ 18:30

Velkommen til årsmøte!

Tid:    Torsdag 20.april kl. 18.30 - 21.00

Sted:  Ditelvines utsikt, Sillongenveieg 230 Bøverbru

Enkel servering

NB: 

Dagsorden

1. Velkommen v/styreleder

2. Konstituering av årsmøte

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Styret skriver under protokollen

4. Årsmelding 2022 

5. Rividert regnskap 2022

6. Aktivitetsplan for 2023

7. Inkomne saker -- NB: saker må være sendt styrets leder Hans Seierstad senest torsdag 30.mars 

7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2024

8. Valg av medlemmer til styret og valgkomite 

9. Valg av revisor

 

Årsmeldingen vil bli lagt ut her 30.mars