Restaurering av Rud klokkergård

onsdag 9. september @ 18:30
200,- / Medl. 150,-

Helene og Stian Pettersbakken ønsker velkommen til omvisning på Rud klokkergard.

Det blir spesielt fokus på stabburet fra slutten av 1700-tallet som nylig er restaurert med støtte fra Fortidsminneforeningen. Ansvarlig for restaureringen, Finn-Rune Stabell, vil gi dere en innføring i lafting og gamle håndverksteknikker. Det blir mulig for alle å prøve gammelt verktøy benyttet i restaureringen.

Dette skriver Fortidsminneforeningen om restaureringen av stabburet.

Rud Klokkergård er Vestre Totens første faste skole og var virksom i perioden 1844 - 1962.  I 2018 ble gården overtatt av Pettersbakken, og siden da har hele familien vært engasjert i å gjøre gården til et sted som offentligheten skal ha glede av nå og i fremtiden. Alle bygningene er regulert til bevaring og målet er å formidle gårdens historie og kulturminnene som finnes der.

Eierne er også opptatt av aktivitet på stedet og har arrangert flere konserter innendørs og utendørs. 

Det blir enkel bevertning.

På grunn av smittesituasjonen, må du melde deg på arrangementet. Det gjør du på telefon nr 901 82 628, og til historielagets vipps-konto 525327. 

Hjertelig velkommen til Rud!