Årsmøte

tirsdag 13. april @ 18:00

Det blir digitalt årsmøte for året 2020.

His vi ikke hører noe fra deg før 13.04.2021 kl. 18.00 anser vi styrets forslags som vedtatt.

Innkomne saker sendes innen 12.04.2021. Innkomne saker og spørsmål rettes til: hans.seierstad@gmail.com tlf. 905 55 653.

HER ER SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET 2021. 

Sakliste med forslag til vedtak:

/global/upload/lsPPQ/files/TH_sakliste%20med%20vedlegg.docx

Årsmelding:

/global/upload/lsPPQ/files/TH_Arsmelding%202020_utkast%2023.03.21.docx

Vedlegg til årsmeldingen:

/global/upload/lsPPQ/files/Vedlegg%20til%20sak%203.docx

/global/upload/lsPPQ/files/Vedlegg%20til%20sak%204.docx

Regnskap:

/global/upload/lsPPQ/files/Regnskap%202020.pdf

Valg:

/global/upload/lsPPQ/files/Liste%20over%20tillitsvalgte%20Toten%20Historielag.xlsx