Global maktbalanse i lys av siste års hendelser

torsdag 16. februar @ 19:00
Er den globale maktbalansen i endring?
 
Harald Sunde, tidligere forsvarssjef og nå leder av totalberedskapskommisjonen, vil dele sin analyse av den globale maktbalansen i lys av siste års hendelser.
 
Tid: Torsdag 16.februar kl. 19.00 - 20.00
Sted: Fyrverkeriet bibliotek, Kirkeveien 8 Raufoss
 
Gratis inngang
 
Arrangeres av Toten Historielag i samarbeid med Fyrverkeriet bibliotek
 
Velkommen!