Velkommen til Stenbergseminar 2021

lørdag 16. oktober @ 10:00

Du kan sikre deg en plass på seminaret allerede nå -  påmeldingsfrist 4.oktober!

Velkommen til et kulturhistorisk seminar! 

På seminaret får du høre foredrag om følgende tema:

  • Matoppskrifter i Mjøsdistriktet på 16/1700-tallet v/Svein Erik Ødegaard
  • Barndom og oppvekst på Toten på 1900-tallet v/Svenn Sandvold
  • Klokkemakeri på Toten og bygdene rundt v/Grøttberg/Raadum/schjønsby
  • Ny viten ombygningene på Stenberg v/Tone Marie Olstad (NIKU)

I tillegg musikalsk innnslag v/Torbjørn Dyrud og kulturhistorisk lunsj fra Ditlevines utsikt

 

Sted: Kokeriet på Kapp Melkefabrikk, Fabrikkveien 88, Kapp

Pris: kr 700,- studenter kr.600,-

Kaffe, biteti og regristrering kl. 09.30 - 10.00

Påmelding:stenbergseminaret@gmail.com ellet mobil 991 67 494

Arrangører: Kokebokredasjonen i samarbeid med Toten Historielag, Mjæsmuseet og Ditlevines utsikt