Glimt fra middelalderen

onsdag 31. mai @ 19:00
Gratis

Forfatteren presenterer første kapittel fra den nye bygdeboka for Toten

 

I prestegarden på Hoff finner du noen av de eldste bygningene i Innlandet. Hoff prestegard har røtter i middelalderen, og her vil første kapittel av den nye bygdeboka presenteres.

Du kan lese mer om den nye bygdeboka her

 

Onsdag 31. mai kl. 19.00 kommer forfatter Håvard Kongsrud for å snakke om skrivearbeidet og lese fra det første kapittelet om Alstadsteinen.

Programleder: Ole Aas

 

Alstadsteinens historie trekker linjer mot Kyiv-riket og til jakttradisjoner beskrevet i Bayeux-teppet fra 1070. Steinen regnes som et av våre sentrale nasjonale kulturminner fra middelalderen. Den er fylt av runeskrift og bildefortellinger som forteller en historie fra Toten for tusen år siden.

 

Vi møter forfatter Håvard Kongsrud som er engasjert av Toten historielag for å skrive den nye bygdeboka. Boka skal fortelle hvordan livet var på Toten i middelalderen gjennom gjenstander vi fortsatt kan oppleve.

Velkommen til Hoff prestegard kl. 19.00 onsdag 31. mai!

Gratis inngang.

Enkel bevertning.

 

For deg som har lyst til å lese litt ekstra i forkant av arrangementet, har forfatteren anbefalt disse kildene:

 

Runeteksten

·        Alternativ og dyptpløyende tolkning av runeteksten og bildene på Alstadsteinen

o   Lis Jacobsen 1933, Evje-Stenen og Alstad-Stenen, Norske Oldfunn 6, Oldsaksamlingen https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105014

·        Den mest sentrale teksten om norske runeinnskrifter, og beste introduksjon til steinen er

o   Magnus Olsen 1941, Norges innskrifter med de yngre runer, bind 1, Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 133-59.  https://www.nb.no/items/e09aa8d54e67a3ea41c828358128935a?page=143

·        Den gamle bygdeboka har en unik tolkning av teksten på steinen

o   Sverre Marstrander 1952, "Toten i forhistorisk tid", i Toten bygdebok bind 1, s. 201-05 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308072?page=247

·        Gjennombrudd for koblingen mellom Alstadsteinen og Ukraina

o   Boris Kleiber 1965, «Alstadsteinen i lyset av nye utgravninger ved Kiev». Viking 29:61–76. https://www.nb.no/items/7548fdb34051de955ff07e2c9257360c?page=5&searchText=kiev

·        De to andre Toten-steinene

o   James E. Knirk, «Recently Found Runestones from Toten and Ringerike,» i James E. Knirk (red.) 1987, Proceedings of the Tenth Viking Congress: Larkollen, Norway, 1985.  https://www.nb.no/items/a90d4b4f1e83a5bccc48faad82d785db?page=0

Jakt med fugl

·        Kunsthistorisk vinkling på Alstadsteinen

o   Iben Matzen Christansen 1997, «Alstadstenen – et eksempel på europeisk jagtikonografi?», i Signe Horn Fuglesang (red.) Bilder og bilders bruk i vikingtid og middelalder, KULTs skriftserie nr 84. https://www.nb.no/items/854c8401bc15f7f05ecd79b0afa49b1a?

·        Spennende nytolkning om stormenn og jaktsymbolikk også i Norge:

o   Ragnar Orten Lie og Frans-Arne Hedlund Stylegar 2021, «Veidekongen, olifanten og bøkeskogen: Jakt, krig og aristokratisk ideologi i vikingtid og middelalder», i Primitive tider. https://journals.uio.no/PT/article/view/9255

Diverse

·        En rask introduksjon til steinen finnes på Kulturhistorisk museums hjemmesider https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/runesteinar-i-noreg.html

·        Bilder av Alstadsteinen på Kulturhistorisk museums gjenstandsdatabase (C22007) https://www.unimus.no/portal/#/things/80489c9b-600d-497f-887c-72adaf90beb7

 

 

 

Arr: Toten historielag i samarbeid med Hoff prestegard