Stenbergseminaret

lørdag 19. september @ 09:30
700,-

Velkommen til Stenbergseminar - i år på Kapp Melkefabrikk!
Programmet i år byr på mathistorie, husmannshistorie, og epidemier og gravferdsskikker. Dessuten blir det lokal musikk!

Program:
Annechen Bahr Bugge: Hva kan vi lære av mathistorien?
Mette Vårdal: En husmanns muligheter
Benedikte Narum Jenssen: Komponisten Anna Alm
Henry Trostrud. Gravferdsskikker på Toten
Olaf Nøkleby: Epidemier og pester på Toten

Se mer om innlederne under

Kulturhistorisk lunsj underveis og omvisning i Mjøsas Ark til slutt!

Pris for seminarpakke kr. 700,-
Mer info og påmelding til stenbergseminar@gmail.com innen 07.09.20

OM INNLEDERNE

ANNECHEN BAHR BUGGE (f. 1966)

Annechen B. B. er sosiolog og spesialist på det norske folks matvaner. I dag er hun ansatt ved OsloMet, tilknyttet Statens institutt for forbruksforskning. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra NTNU fra 2005 på emnet «Middag, en sosiologisk analyse om den norske middagspraksis». Siden den gang har hun deltatt i en rekke studier og publisert mangfoldige artikler om mat, mathistorie, matvaner og alle emner en kan tenke seg i forbindelse med mat. Hun har drevet mye med formidling om dette stoffet, alene og sammen med andre.

I 2019 ga hun ut boka Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Dette er utgangspunktet for foredraget vi får høre lørdag den 19. september!

METTE VÅRDAL (f. 1973)

Mette Vårdal er historiker og driver firmaet Kultivator sammen med sin mann Vegar Vårdal, folkemusiker, danser og komponist. Firmaet driver kulturproduksjon og formidling med røtter i folkelig tradisjon.

I 2018 tok hun doktorgraden i historie på emnet uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå 1745 – 1844. «Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel» er den talende tittelen på avhandlingen hennes. Hennes tese er at husmennene hadde mye større handlingsrom og mer aktiv deltakelse i det gamle standspregede bondesamfunnet enn tidligere antatt. Dette vil hun utdype i foredraget sitt på Kapp 19. september!

BENEDIKTE NARUM JENSSEN (f. 1977)

Benedikte N J er ansatt ved Fyrverkeriet Kulturskole i Vestre Toten og arbeider som inspektør og teaterlærer ved denne institusjonen.  Hun har faglig bakgrunn i dramapedagogikk, museumsformidling og samtidshistorie.  Mye av jobben hennes består i formidling av kulturminner for barn og ungdom gjennom Den Kulturelle Skolesekken, der hun lager forestillinger. I halve stillingen er hun engasjert i det internasjonale og tverrkulturelle prosjektet «Flere Farger Toten-Gjøvik», som bringer sammen barn og ungdom fra hele verden i en felles forestilling.

I tillegg er Benedikte musiker. Hun jobber mye sammen med de to brødrene sine i gruppa «Narum», som har gitt ut flere album og også vunnet Spellemannspris. Gruppa «Songs From The Sea» består av Benedikte og to andre jenter fra Toten. Det er derfor logisk at hun den 19. september fyller ut bildet av kvinnelige musikere ved å portrettere komponisten Anna Alm, som bodde på Toten.

HENRY TROSTRUD (f. 1946)

Henry Trostrud er i dag pensjonert fra jobben som gravferdskonsulent ved Trostrud begravelsesbyrå på Toten. Familien hans har bakgrunn i denne bransjen ved at bestefaren startet en kistefabrikk i 1936, og faren og onkelen utvidet geskjeften med begravelsesbyrå i 1940. I 1984 overtok Henry bedriften, som så er videreført i dag gjennom sønnen.

Mange års erfaring med alle deler av dette mangesidige arbeidet har gitt Henry kunnskaper som han vil dele med oss i september!

OLAF NØKLEBY (f. 1945)

Olaf er i dag pensjonist i navnet, men ikke i gavnet. Han er utdannet sivilagronom og er gardbruker, men har også arbeidet som herredsagronom i Gudbrandsdalen og var i mange år rektor ved det som i hans tid ble kalt Valle videregående skole, tidligere Småbruker’n på Toten. Seinere tok han en mastergrad i historie og har også gitt ut flere bøker. Jubileumsbok for Valle, landbruksutdannelsen i Oppland og merverdiavgift og investeringsavgift er blant emnene.

I 10 år var Olaf leder for det som i dag heter Toten historielag og har også et bredt lokalhistorisk forfatterskap bak seg. I dag arbeider han ved Dokumentasjonssenteret i Mjøsmuseets lokaler på Kapp og er en ofte søkt kilde til kunnskap om Toten – folk og fe i fortid og nåtid, språk og kultur i vid forstand. Han fikk høyst fortjent Østre Totens Kulturpris for 2019. I september vil han øse av sin lokalkunnskap!