17. mai på Stenberg

tirsdag 17. mai @ 14:00

Velkommen til en høgtidelig og hyggelig markering av nasjonaldagen på Amtmannstunet mellom kl. 14-16, sammen med selveste Weidemann og to feststemte Toten-ordførere.

Det blir tale for dagen, kransnedleggelse på familien Weidemanns grav, og vi synger nasjonalsangen sammen. Du vil også høre taktfaste trommeslag, vakker sang - og forhåpentligvis mange rungende hurrarop

PROGRAM FOR DAGEN

08.00 Flaggheising
14.00 Vi ringer nasjonaldagen inn
Amtmann Weidemann (Bjørn Iversen) ønsker velkommen.
Taler for dagen ved ordførere Stian Olafsen og Bror Helgestad.
Allsang med medlemmer av Hoff Korforening.
Kransnedleggelse på gravhaugen
Kaffe og kakeservering på tunet.

Ditlevines Utsikt holder åpent

Amtmannsgarden Stenberg er det stedet på Toten som virkelig minner oss på hvorfor vi feirer 17. mai. Sorenskriver og amtmann Lauritz Weidemann, som bodde her, var en av de 112 eidsvollsmennene som gav Norge en egen grunnlov 17.mai i 1814. Weidemann hadde også med et eget grunnlovsutkast, og var med i redigeringskomiteen for den endelige Grunnloven av 17. mai 1814.

Arr: Toten historielag, Mjæsmuseet og Ditlevines utsikt