17. mai på Stenberg

onsdag 17. mai @ 14:00

Velkommen til en høgtidelig og hyggelig markering av nasjonaldagen Stenberg

Arrangementet foregår mellom kl. 14.00 -16.00 på Amtmannstunet, hvor vi ønsket velkommen av selveste Weidemann.

Det blir taler for dagen, kransnedleggelse på familien Weidemanns grav, og vi synger nasjonalsangen sammen. 

Program for dagen kommer når det blir klart

 

Amtmannsgarden Stenberg er det stedet på Toten som virkelig minner oss på hvorfor vi feirer 17. mai. Sorenskriver og amtmann Lauritz Weidemann, som bodde her, var en av de 112 eidsvollsmennene som gav Norge en egen grunnlov 17.mai i 1814.

Weidemann hadde også med et eget grunnlovsutkast, og var med i redigeringskomiteen for den endelige Grunnloven av 17. mai 1814.

Arr: Toten historielag og Mjøsmuseet i samarbeid med Ditlevines utsikt