TEmakvelder notat

På styremøte i november fikk Eirik, Ole, Carl Håkon og jeg i oppdrag å komme med forslag til temakvelder; både på Stenberg og ellers på Toten. Deler av disse temakveldene arrangeres sammen med Mjøsmuseet. Her er Evald vår samarbeidspartner. Gruppen har ikke hatt noen fysiske møter, men det har vært noe mailkontakt. Vi har noen forslag som er skissert nedenfor – men vi trenger innspill!

 

Det er fortsatt usikkert når og hvor vi kan samles i store grupper inne igjen, men så snart det kan skje er et foredrag om Eina meieri (Leif Arne Sandbekken) klart for å holdes, et foredrag som ble avlyst i november. Ole og jeg hadde også sist vår, sammen med Fyrverkeriet bibliotek og Mjøsmuseet (ICE), begynt å legge planer om en temakveld om nytt industrimuseet Raufoss. Vi hadde også forslag om/gjort avtale om en historisk vandring langs Hunnselva (i forbindelse med feiring av byen Raufoss). Nå virker det som Vestre Toten er fast bestemt på å feiere Raufoss i år – så vi bør kanskje fortsette planene her.

I tillegg er Jan Nesset vært foreslått/ønsket som formidler.

 

Det var veldig bra oppmøte på Stenbergkvæller i juli der alle ble holdt ute. Quiz ble umiddelbart ønsket etter fjorårets gjennomføring, så en kveld blir satt av til dette.

Restaurering av gamle hus, gamle håndverkstradisjoner er tydelig av interesse. Ole Tian Jarlvang samlet mange på en Stenbergkvæll sist sommer. Det var også restaurering som var hovedfokus på både Grøna og Rud, hvor også tilsammen rundt 60 møtte opp. Så her kan vi sikkert ha noe i år også- på Stenberg eller f.eks kirkestallene ved Ås kirke som han restaurerte.

 

Besøkene på Grøna og Rud – og ikke minst Jul på Stenberg - tyder på at folk setter pris på at vi gjør noe i disse karantenetider. Kan vi ikke arrangere noe inne – får vi finne på noe ute; omvising, vandring. Hva med vandring rundt på tettsteder. Flere steder vi bare passerer i dag, var sentrale tettsteder på Toten for tidligere generasjoner – eks. Eina, Lillo og Kolbu. Kunne vi engasjere medlemmer til å guide/fortelle om disse og andre steder.  Hva med å samarbeide med Totenradioen her? Tenker at begge parter kunne ha glede av dette. Totenradioen ordner lyd, vi foredragsholdere – og begge får programmer. I tillegg kan vi legge ut bilder/kart på våre nettsider/facebook. Nytten av kombinasjon fysiske og digitale besøk kom virkelig fram i siste Jul på Stenberg. Kan ikke helt sammenligne film med bare lyd, men på den annen side er Andre mulige tettsteder som vi foreslår er Kapp, Lena og Raufoss

Besøk til Hoff kirke, Hoffsvangen og Hoff prestegård er aktuelt; her kan en jo også deles og vandre i grupper. Hva med kirker ellers på Toten (Ås 100 år i år)? og hva med alle de ulike religiøse samfunn som finnes på Toten (ikke minst på Raufoss)? Det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født i år. Hans bevegelse var sterk flere steder på Toten – kunne det være noe?. 

Hva med Totenklokka - eller noe om gårdsklokker. Kunne en ha vandret, sett og hørt lyden til noen av disse? Det ringes jo med gårdsklokker i pinsehelg. Kanskje vi kunne hatt en vandring (f.eks. med Totenradioen) i forkant for høre klokkenes ulike klang ved siden av å høre historien til dem.