Hvert år i slutten av juni blir det liv på museet. Da stiller frivillige i lag og foreninger over hele Toten for å ta museet i bruk, og vise publikum åssen livet på garden kunne være.

Det er historielaget som arrangerer dagen i samarbeid med Mjøsmuseet.

I komiteen for Stenbergdagen 2019 var Ingeborg Granlund, Inger Taasen, Eldbjørg Flesvig og Rita Wentzel-Larsen. Mjøsmuseets representant var Evald Fredholm.

Har du lyst til å være med, tar du kontakt med oss på post@totenhistorielag.no

 

Fra Stenbergdagen 2018 og 2019