BOKARBEIDETS PROSJEKTORGANISASJON

EIER: Toten historielag ved styreleder Hans Seierstad

PROSJEKTLEDER: Jorun Vang, Toten historielag

 

STYRINGSGRUPPE:

For Toten historielag:                        Hans Seierstad

For Vestre Toten kommune:              Kultursjef Elisabeth Lund

For Østre Toten kommune:               Trond Nygård, politisk representant i samfunnsutvalget

For Mjøsmuseet:                               Direktør Arne Julsrud Berg

Prosjektleder                                     Jorun Vang

 

ØKONOMIGRUPPE

Hans Seierstad - leder

Eirik Fodstad

Bjørn Iversen

Per Løken

 

REDAKSJON

Gry Pettersbakken

Olaf Nøkleby

Katrine Moe

Trond Nygård

Inger - Marit Østby

Hilde Brovold

 

INFORMASJONSGRUPPE

Rita Wentzel Larsen

Stine Dedekam Roen

Katrine Moe

Inger - Marit Østby

 

SYSTEM OG ARKIV

Tor Olav Haugland