Stenbergseminaret

Stenbergseminaret avholdes en lørdag i september hvert år.  

Seminaret ble initiert av redaksjonen til den kulturhistoriske kokeboka Amtmanninnen og hennes døtre, som ble utgitt i regi av Toten historielag i 2013. Kokeboka inneholder ikke bare Amtmanninens matoppskrifter, men også kulturhistoriske tekster relatert til Weidemannfamiliens sosiale, kulturelle og politiske aktiviteter på 1800-tallets Toten og gården Stenberg.

Seminaret søker å gjenspeile bokas bredde i temaer, med fokus på mat, samfunn og kultur.

Seminaret varer fra 10-17 og inneholder 3-5 foredrag i tillegg til kulturelt innslag og servering av kulturhistorisk mat.

Seminaret avholdes på melkefabrikken på Kapp

Arbeidsgruppen for seminaret oppnevnes for ett år ad gangen, og består av representanter fra Toten historielag og Mjøsmuseet.

Arbeidsgruppen i 2022 består av: Rita Wentzel Larsen, Kirsten Gustad, Eldbjørg Flesvig, Karin Jansen, Inger Taasen og Evald Fredholm