Om stiftelsen

I januar 2006 ble Toten økomuseum, Gjøvik historiske samlinger og Mjøssamlingene på Minnesund slått sammen til Mjøsmuseet AS. Mjøsmuseet har driftsansvar for museet, men Toten historielag eier Amtmannsgården Stenberg og Toten Museets samlinger. Samlingen er ghjenstander srelatert til Østre og Vestre Toten kommuner og som er en del av gjenstandssamlingen til Mjøsmuseet. 

Museums - og historielagsvirksomheten på Toten har i alle år vært tuftet påfrivillighet.

Målsetting

Toten historielag er en stiftelse med formål å fremme interessen for museumsdrift og formidling i distriktet, samt å skape et sosialt og trivelig miljø blant historielagets medlemmer og lokalsamfunnets beboere. Stiftelsen skal samarbeide med Mjøsmuseet og sørge for godt samarbeid mellom museet og de frivillige.

Ansvarsområde

Friluftsmuseet Stenberg og den totale gjenstandsamling (herunder arkiv, dokumentsamling, fotosamling, fagbibliotek, gjenstandssamling og bygninger). Stiftelsen eier boksamling.

Besøksacdresse

Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru

Elektronisk post:
post@totenhistorielag.no

Avtalene mellom Mjøsmuseet og Stiftelsen Toten økomuseum og historielag er reforhandle,sist revidert i 2018.

Her underskrives en reforhandlet avtale mellom Toten historielag og Mjøsmuseet  i 2010. PÅ bioldet ses  fra venstre Aksel Napstad, Ingeborg Granlund og Bjørn Iversen.