Om stiftelsen

I januar 2006 ble Toten økomuseum, Gjøvik historiske samlinger og Mjøssamlingene på Minne slått sammen til Mjøsmuseet AS. Mjøsmuseet har driftsansvar for museet, men vi eier fortsatt Stenberg, Rud skole og klokkergard og Toten Museets samlinger. Samlinger som tilkommer museet på Toten vil bli Stiftelsens eie. Sammenslåingen av museene vil ikke påvirke medlemsskap i Historielagets vesentlig.

Museums - og historielagsvirksomheten på Toten har i alle år vært tuftet på engasjement og aktiv innsats fra medlemmer og andre bidragsytere i lokalsamfunnet. Dette vil også i framtiden være en viktig forutsetning for arbeidet.

Målsetting

Stiftelsen Toten økomuseum og historielag er en stiftelse med formål å fremme interessen for museumsdrift og formidling i distriktet, samt å skape et sosialt og trivelig miljø blant historielagets medlemmer og lokalsamfunnets beboere. Stiftelsen skal samarbeide med Mjøsmuseet og sørge for godt samarbeid mellom museet og de frivillige.

Ansvarsområde

Friluftsmuseet Stenberg, klokkergården Rud, og den totale museumssamling (herunder arkiv, dokumentsamling, fotosamling, fagbibliotek, gjenstandssamling og bygninger). Stiftelsen eier boksamling med lager av Totens bygdebok, hefter og årboka TOTN (1949-2005) og andre bøker anskaffet for salg i perioden fram til driftsavtale med Mjøsmuseet. Fra 2006-dd har vi Årboka Mjøsmuseet i samarbeid med Mjøsmuseet.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Stiftelsen Toten Økomuseum og Historielag
Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru

Elektronisk post:
post@totenhistorielag.no

Avtalene mellom Mjøsmuseet og Stiftelsen Toten økomuseum og historielag er reforhandlet.

Her underskrives de siste avtalene fra venstre Aksel Napstad, Ingeborg Granlund og Bjørn Iversen.