Fra Stenbergdagen 2016

Toten kontradans

Toten kontradans er en gjeng danseglade folk med tilknytning til Toten Historielag og med mål å holde dansetradisjonene fra ball på Toten i hevd. Vi danser hvert år på stenbergdagen  - et arrangement på Stenberg friluftsmuseum. Kontradansen startet i 1999.


De øver på søndager fra etter elgjakta og til våronna begynner i April. Øvingene er på Vollumfjøset fra kl 19-21.Dansemestere er Anne-Lovise og Tore Lauvdal. Dansegruppa feiret 10 års jubileum i 2009 med ball på Gran Gård. De hadde årlige ball til å begynne med på Samfunnssalen på Gjøvik, seinere på Gran gård. Nå har de hatt ball annenhvert år. Det er ca 20 aktive dansere som danser ulike danser fra storgards- og embetsmannsmiljøet hovedsakelig fra 17-1800-tallet og har etter hvert et stort program. Ved oppvisninger et det ofte levende orkester, Toten Ensemblet.

Har du lyst til å være med her, kan du kontakte Tore Lauvdal på tlf. 922 29 478.

Danser på programmet

 • Alexandrine kvadrilje
 • Anglo Dane
 • Angles
 • Argrees
 • Bethoven Menuett
 • Belle Louise eller Marie
 • Branle
 • Caledonien Quadrill
 • Childgrove
 • Cikapo
 • Columbine
 • Duke of Kent Wals
 • Eikeril
 • Fandango
 • Firetur fra Namdalen
 • Andre fireturer
 • Figaro
 • Flaggemuskvadrilje
 • Fransese
 • Gavotte
 • Grev Løvenhjelm
 • Grevinnen Brahe
 • Gustavs skål
 • Heidenröslen
 • Herskapsvals
 • Hopser m vals
 • Karenski
 • Karolinas Kadrillj
 • Kvadrilje
 • Les Lancier
 • Louisenpolka
 • "Lænsjes"
 • Menuettpolonaise
 • Mignon
 • Moulient polka
 • Mølledans
 • Pariserpolka
 • Pariserkvadrilje
 • Pas de Patineur
 • Pas de Quatre
 • Pompadour
 • Randolph farewell
 • Schubertvals
 • Seksturer
 • Seierstadhopser
 • Signore Aurettis dans
 • Slädfarten
 • Spielmann
 • Springdans fra Land
 • Stora Menuetten
 • Tango (Norsk) og byttetango
 • Tyske major
 • Pas d Espange
 • Pavott
 • Promenadekvadrilje
 • Vals med kjede
 • Vindmølledansen
 • Åttetur med mølle