Historielagets anlegg inkluderer Amtmannsgården Stenberg i Vestre Toten og hjemmefronthytta på Totenåsen. Begge anleggene er åpne for publikum og driftes av Mjøsmuseet.

I tillegg til anleggene har historielaget også en stor gjenstandssamling. Her er det alt fra verdifulle vikingesverd til runesteiner og gamle jordbruksredskaper. Gjenstandene stilles ut, og er ellers magasinert i Mjøsmuseet.

Gjennom årene har historielaget gitt ut flere bøker. Det er alt fra bygdebøker og hefter til årbøker og temabøker. Bestselgeren er kokeboka "Amtmaninnen og hennes døtre".