Hjemmefronthytta ved Torsæterkampen på Totenåsen, ble bygd i 1944 av milorggruppa på Skreia. Hytta fikk stor betydning for motstandsbevegelsen i Gjøvik/Toten-området mot slutten av krigen.

I hytta var det plass til 20 mann, og den fungerte som skjulested og base for det lokale motstandsarbeidet på Toten og Gjøvik. Fire av de som var med på bygginga, bodde i den krigen ut. I september 2009 brant hytta ned til grunnen.

Historielaget gikk inn som eier i 2010, og sammen med Mjøsmuseet ble det sørga for å sette opp en kopi av den opprinnelige hytta. I 2012 sto kopien ferdig oppbygd. 

Mer om hytta kan du lese her