Frivillige gjør en stor innsats

Toten historielag er så heldige å ha en stor skare av folk som gjerne bidrar. Interessene er forskjellige, og det gjenspeiles også i dugnadsinnsatsen.

Vi er organisert inn i utvalg utifra interesse, og her er det arbeidsoppgaver til alle som vil. Ikke bare er innsatsen din til stor glede for lokalsamfunnet, men du får delta i et rikt fellesskap med folk som har samme interesse som deg.

Ta gjerne kontakt om du vil være med på dugnadslaget.