Hunnselvas Venner er et koordinerende organ for frivillige organisasjoner som har felles interesser i å ta vare på Hunnselvavassdraget og dets unike naturmangfold og kulturhistorie.

Du kan lese mer om Hunnselvas venner på: https://www.hunnselva.com/kontakt 

Historielaget er representert ved Ingeborg Granlund