Bygdebøkene fra Toten er gitt ut i 5 bind foreløbig. Tre bind med generell bygdehistorie utgitt i 1937, 1952 og 1968.  Så kommer en ny serie bygdebøker "Folk og liv i hus, gard og grend" med bind IV utgitt i 1984 som omhandler Totenvika og bind V som kom i 1998 som omhandler Eina. Etter dette har det vært stopp i bygdebokarbeidet. Vi håper det kommer igang igjen slik at vi kan få dekket hele Toten. De kan søkes på og leses i Nasjonalbibliotekets nettsider: