Hvert år gir historielaget og Mjøsmuseet ut ei årbok med ulike temaartikler.

Årboka er en del av medlemstilbudet til historielagets medlemmer.

Redaktør av årboka er Mjøsmuseets direktør Arne Julsrud Berg, med fagredaktør Siv Beate Grongstad, også fra Mjøsmuseet.

I komiteen er historielaget representert ved Tore Lauvdal, Unni Grøtberg og Rita Wentzel-Larsen. Med tilknytning til både Mjøsmuseet og Toten mållag er Olaf Nøkleby og Turid Mørk Øfstaas representert. 

Du finner oversikt over årbøkene HER.