I tillegg til eiendommene, eier historielaget også en rekke lokalhistoriske gjenstander, slik som kanapeen på bildet. Den har tilhørt Weidemannfamilien på Stenberg, og står utstilt i en av stuene.

Grunnlaget for samlinga til historielaget er arven etter gardbruker og lensmann Even Gihle på Dyrin i Østre Toten.

Hans store hobby var lokalhistorie, og han etterlot seg 445 gjenstander da han døde i 1919. Samlinga inneholder alt fra mynter og mineraler til gamle våpen og ulike gjenstander. Den har danna grunnlaget for det som skulle bli museumsdrift på Toten.

Utenom Gihles samlinger, er det også bla vikingesverd som er funnet utafor Kapp. En del av gjenstandene står utstilt ved Mjøsas Ark på Kapp, og ellers kan du søke opp bilder og informsjon om gjenstandene våre på digitalt museum.

Samlinga forvaltes av Mjøsmuseet, så ta gjerne direkte kontakt dit om totenting.