Lærer skogsdrift på gamlemåten

Publisert dato: 8. mars, 2020

Hvert år i mars arrangerer Mjøsmuseet i samarbeid med frivillige tømmerhuggere et skoleopplegg kalt «Skogsdrift med hest». Det skjer i skogen ved amtmannsgården Stenberg i Vestre Toten. Stenberg eies av Toten historielag, og driftes og forvaltes av Mjøsmuseet AS.

7. klassinger fra hele distriktet (Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner) inviteres til å delta, og ca 150 elever er med fordelt på de to ukene (uke 10 og 11) opplegget varer. De får unike en-til-en-opplevelser og opplæring av frivillige som har jobbet med tømmerhugst på «gamlemåten», og de får kjenne på kroppen hvor mye arbeid som lå bak å skaffe trevirke før den industrielle maskinhugstens tid. Alt fra å sikte ut og felle trærne, til barking, kvisting og oppdeling, til at tømmeret fraktes ut av hogstfeltet med hest (Vestoppland Dølahestlag er samarbeidspartner). Når det er matpause får de ekte tømmerhuggerkost, med flesk og sirup, og beksvart bålkaffe. Opplegget har gått i mange år, og er veldig populært blant distriktets skoler. 

Nå kan også du få oppleve tømmerskogen, og formidlinga som gjøres til barn og unge fra hele distriktet.

Fredag 13. mars, mellom kl 11.30 og 12.30 er du velkommen på besøk. Oppmøte på parkeringsplassen ved krysset Eriksrudveien/Sillongenveien, på motsatt side av veien for hovedbygningen og parken. Derfra er det en liten spasertur ned til tømmerhuggerne.

Ses på Stenberg!