70-årsjubileum for årboka

Publisert dato: 15. september, 2019

Mjøsmuseets årbok for 2019 går i trykken denne uka, og 15. oktober er det lansering. Boka er ei fin gave til alle som er opptatt av totenhistoria.

Årets årbok har særlig fokus på innsatsen til totningen Hans Petter Haugli (1891-1973).  Haugli bygde opp arbeiderbevegelsen på Toten, og erfaringene hans fra 2. verdenskrig, forteller en viktig 1900-tallshistorie fra regionen vår. På bildet over, ser du i tillegg til Haugli flere markante Ap-politikere fra den tiden, bla Einar Gerhardsen (Nr 3 fv i andre rekke). I tredje rekke ser du både Oscar Torp og Martin Tranmæl. 

Temaene i årboka spenner vidt, og i tillegg til artikkelen om Haugli, er det flere artikler med kvinneperspektiv. Årboka tar også innover seg at vi blir Innlandet fylke fra 1. januar 2020. Artikkelen Mjøsbygdenes kirkesteder og arkitektur i middelalderen, viser at dagens Hedmark og Oppland har hengt godt sammen i tidligere tider også.

Dette er liste over årets artikler

• Samfunnsbyggeren Hans Petter Haugli. Fra 30 kroner året til ingen grunn til å klage
Kjell Gulbrandsen og Lisbet Kristiansen
• «Farvel, Raufoss». Tre dagbøker om totninger på flukt 1943–1944
Kjell Gulbrandsen og Lisbet Kristiansen
• Krigen i 1940 på Raufoss
Reidunn Torp
• Min søster Astri
Magne Amlien
• Sveitlederen opplevde dramatisk krigsinnsats – ble dømt for sin NS-tilhørighet
Torvill Sveen
• De prostituerte fra Toten
Jon Olav Andersen
• Torsetra – eit knutepunkt på Totenåsen
Olaf Nøkleby
• Av godtfolk være født – formødre fra Toten
Bente Lindbæk
• Amtssykehuset på Evenrud gård på Østre Toten
Nils Kristian Raabe
• Ludvig Frederik Brock og Kamarillaen – Christian Frederiks nære rådgivere
Tore Pryser
• Status og utfordringer for bygningsvernarbeidet i Gjøvik-Toten
Trond S Raddum
• Mjøsbygdenes kirkesteder og arkitektur i middelalderen
Kristian Reinfjord
• Totens Bygdebok 1918 – 2018
Olaf Nøkleby
• Brennevinsbrenninga på Toten før andelsbrenneria si tid
Jorunn Årsby

Det er altså 70 år siden første hefte kom ut med Johannes Sivesind som pådriver og første redaktør. Målet var å få ut et hefte før jul hvert år, forteller mjøsmuseets direktør Arne Julsrud Berg. Det greide de ikke før i 1978, da med Jon Aage Gjestrum som redaktør og museumsbestyrer.

I jubielumsåret, er det kontorsjef Siv Bente Grongstad ved Mjøsmuseet som er redaktør.

God fornøyelse.