Støtte til formidling av Raufoss sivile arbeiderhistorie

Publisert dato: 2. august, 2021

Bolins Venner fikk kr. 100.000 i støtte fra Toten historielag til framtidig formidling av arbeiderhistorien på Raufoss. Overrekkelsen skjedde på Stenbergkvæll 29.juli der tema nettopp var Boli`n.

Toten Historielag har fra 1. juni 2021 overdratt Boli’n til Bolins Venner, som allerede har startet prosessen med å flytte dette historiske bygget tilbake til Raufoss. Toten Historielag har tro på det store engasjementet politikere og frivillige viser for flytting av Bolin og formidling av den sivile arbeiderhistorien.

Boli`n er et spesielt bygg for Toten Historielag. Tanken var at det skulle etableres en museumsenhet for Raufoss industrihistorie på Stenberg. Slik ble det imidlertid ikke. Heldigvis vil mange si i dag. Vi kan imidlertid glede oss over at arbeiderboligen kom til Stenberg og ikke ble revet. Ved å flytte Boli`n tilbake til Raufoss vil både bygget og dets inventar sammen med beboerhistorier bli viktig i formidlingen av vår sivile arbeiderhistorie.

Arbeiderboligen er den eneste gjenværende av opprinnelig fem arbeiderboliger fra Fyrstikkfabrikkens tid; Brubakken, Solvang samt tre arbeiderboliger som hadde samlebetegnelsen Boli`n; på folkemunne med tilnavnene Freden, Ufreden og Nebb i Klo. Det er Ufreden som har hatt sitt ensomme tilhold på Stenberg etter å ha huset arbeiderfamilier gjennom ca. 100 år på Raufoss.

Boli`n sin reise  

Når Boli`n igjen blir flyttet vil dette være for tredje gang.
Bygget er opprinnelig en tømmerbygning som var våningshus på garden Bjørnerud på Eina. Bygningen ble fraktet til Raufoss i 1875.  På den tid var det elendige veier. Bygningen ble derfor fløytet, først på Einafjorden og så i Hunnselva. Vel framme på Raufoss ble bygningen påbygd svalgang i to etasjer på de ene langsiden, med inngang til hver av de seks leilighetene. Hver leilighet var på ca. 30 kvm og besto av to små rom.
Arbeiderboligene ble revet da det nye stålverket ble bygd, ca. 1970. Heldigvis ble en Ufreden reddet, plukket fra hverandre, fraktet og satt opp igjen på Stenberg. Der står den fortsatt i påvente av igjen å komme til Raufoss.
Denne gangen er planen å frakte bygningen nærmest hel. Bare svalgangen og taket må tas av før den fraktes med bil til Raufoss. Veiene er breie nok, med jernbaneundergangene er ikke høye nok. Det betyr at Bolin får en tur innom Eina før den fraktes via RV4 til Raufoss.   

For mer informasjon: www.bolinsvenner.no
Du kan også lese Petra Jensen sin beretning om livet i Boli`n i Totn Årbok 1988, s.127-130