Årbok 1981

Kategori: Årbøker

200.00 kr

TOTN årbok 1981 tar opp kulturvernets historie på Toten, og viser planene for den fysiske utbyggingen av Toten Museum. I tillegg skrev John Aage Gjestrum at museet har det vitenskaplige ansvar for at vi i framtida har dokumentert levemåte og har historisk kunnskap om alle samfunnsgrupper og viktige kulturhistoriske utviklingstrekk og begivenheter.

x