Årbok 1983

Kategori: Årbøker

200.00 kr

I TOTN 1983 er det 12 totningers beretning om sin egen historie. Minner fra ens eget liv er subjektive, det er oftest hverdagslivets historie og de forteller om hva som er viktig i deres liv. De eldste fortellingene er fra 1955 etter en satsning på å lage livsløpsintervjuer fra arbeidermiljøer som ble nedskrevet til nyere samlinger på lydbånd. Med historier om arbeid, familie og fritid i fra mange samfunnsgrupper.

x