Årbok 2006

Kategori: Årbøker

250.00 kr

x

1. Mjøsmuseet - for menneskene og landskapet på vestsida av Mjøsa

Totenmuseet-det integrerte museum, Torveig Dahl

Museumshistorie i Gjøvik kommune, Lissie Norland og Anne-Lise Svendsen

Mjøsa og Mjøssamlingene, Arne Julsrud Berg

2. Mjøsmuseet-formidlingsarena i et mangfoldig Mjøslandskap

Glimt fra formidlingstilbudet, Benedikte Narum Jenssen

3. Dokumentasjon i Mjøsmuseet

Tradisjonsmusikkarkivet, Stein Villa

Dokumentasjonssenteret for Toten, Tom H. Haraldsen

Dokumentasjon og arkiver i Gjøvik, Anne-Lise Svendsen

4. Mjøsmuseets mange kulturmiljø

Gjøvik gård, Lissie Norland

Kauffeldtgården, Lissie Norland

Holmen Brænderi, Lissie Norland

Kapp Melkefabrikk, Torveig Dahl

Friluftsmuseet Stenberg, Rune Hårstadsveen og Torveig Dahl

Friluftsmuseet Eiktunet, Anne-Lise Svendsen

Minnevika, Arne Julsrud Berg

Peder Balke-Senteret, Billerud gård, Rune Hårstadsveen og Torveig Dahl

Bekkekverna i Kvernum, Rune Hårstadsveen og Torveig Dahl

Hjemmefronthytta på Totenåsen, Torveig Dahl

Hunn gård og Tingbygningen, Anne-Lise Svendsen

Raufoss gard og Ljåsmia, Torveig Dahl

Thorstadbua og ekspedisjonshuset på Lillehammer brygge, Arne Julsrud Berg

Rud Klokkergård, Turid Mørk Øfstaas

Ås kirkestall, Torveig Dahl

5. Årsmeldinger 2005, redigert utdrag

Gjøvik historiske samlinger 2005, Lissie Norland, tidl. museumsleder

Stiftelsen Toten økomuseum og historielag 2005, Torveig Dahl, tidl. direktør

Mjøssamlingene 2005, Arne Julsrud Berg, styreleder