Totn hefte 1 (1949)

Kategori: Hæfter

100.00 kr

Hefte 1 fra 1949 er nokså bredt anlagt og inneholder stoff om historielaget, om arkeologiske funn på Toten, om språklige særtrekk ved totendialekten, folkeminne fra Toten og gamle kildetekster om Toten.

x

Historielagets tilblivelse og virksomhet i disse tidlige årene  omtales av flere som samtidig ivrer for stor aktivitet blant medlemmene. Gilefunnet behandles både av en sentral arkeolog, Charlotte Blindheim, og av Pål Gihle. Språkstoffet er det vesentlig Johannes Sivesind som står for. Folkeminnestoffet omfatter sagn, ordtak og bånsuller innsamlet av totninger. Ole Hannibal Hofs beskrivelse av Totens prestegjeld fra 1743 setter Toten i perspektiv.

 

Det er få eksemplarer igjen av hefte 1 og det blir ikke solgt lengre.