Totn hefte 4 (1959)

Kategori: Hæfter

100.00 kr

x

En av hovedartiklene i dette heftet er om visitasreisene magister Jens Nielssøn, biskop til Oslo og Hamar, gjorde til Toten på slutten av 1500-tallet. Dette er originalmanus, kyndig kommentert og forklart av Johs. Sivesind. Dokumentene fra jordeboka i samme tidsrom er også kommentert av Sivesind. Her er også stoff om Toten på 1600-tallet (kirkene, finnene) og 1700-tallet. Hva som skjedde under bombardementet i København i 1802 får vi også vite, gjennom brev fra studenten Even Andersen Balke. Flere artikler er viet emigrasjonen til Amerika fra Toten. Videre finner vi noen småbiografier og det redaksjonen kaller ”småplukk”.