Totn hefte 5

Kategori: Hæfter

100.00 kr

x

Den lengste artikkelen i dette heftet behandler gards-og slektshistorie for Berg gard og er skrevet av O.A.Fosmo og O.Berg. Pål Gihle har en lengre artikkel om kongeveien Toten – Hurdal. Oldtida bringes fram i en behandling av helleristningene på Glemmestadstranda; runesteinsfunn i Kolbu er et emne, og på 1600-tallet klaget 24 lagrettemenn til stattholder Hannibal Sehested over fogden og hans krav, leser vi. Her er sagn og folkeminne, bånsuller og småhistorier fra flere deler av Toten. Weidemanns kjøkken bidrar med oppskrifter.