Stenbergkvæll: Slåttenga på nært høll

tirsdag 13. august @ 19:00

Visste du at omtrent 13 dekar av norges viktigste slåttemarker, er på Stenberg? Bli mæ botaniker Bjørn H. Larsen og sjå ælt som væks i enga!

Slåtteenga inneholder vakre blomster, sjeldne beitemarksopper og viktig leveområder for insekter. 200 år med regelmessig slått er noe av grunnlaget for dette mangfoldet.

Servering i kaféen "Ditlevines utsikt" på billetten

Bill. kr 200,- (150,- for mdl. Toten historielag) inkl. bevertning.
NB!  - påmelding
evald.fredholm@mjosmuseet.no eller tlf 97980597