Årsmøte

onsdag 17. april @ 18:30

Velkommen til årsmøte!

Tid:    Onsdag 17. april kl. 18.30 - 21.00

Sted:  Ditelvines utsikt, Sillongenveieg 230 Bøverbru

Dagsorden

1. Velkommen v/styreleder

2. Konstituering av årsmøte

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Styret skriver under protokollen

4. Årsmelding 2023

5. Rividert regnskap 2023

6. Aktivitetsplan for 2024

7. Inkomne saker 

7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2025

8. Valg av medlemmer til styret og valgkomite 

9. Valg av revisor

Faglig tema; TOTENBANKENS HISTORIE v/Stig Håvard Blikseth

Totens sparebank var sentral da sentral da i etableringen av Totens musemslag/Toten historielag, og har hele veien vært en god støttespiller til museums- og historiearbeidet 

Enkel servering

Årsmeldingen kan du lese her