Slåttedag på Stenberg

tirsdag 13. august @ 09:00

13. august kæn du lære deg å slå mæ ljå. Vi får også opplæva slåttenga på nært høld og lærer om å som væks der.

Kurs i ljåslått
kl 09.00 – 16.30 inkl lunsj
Lær ljåslått med Hans Petter Evensen, forfatter av «Slå med ljå»
Pris:
Ungdom under 20 år: kr 250.
Toten historielag og grunneiere med skjøtselsavtale: kr 350.
Andre: kr 500.
Antallsbegrensning: 15 stk

Påmeldingsfrist mandag 5.august til fmopvmk@fylkesmannen.no.

Stenbergkvæll
«Slåttenga på nært hold»
Kl 19.00 Bli med botaniker Bjørn H. Larsen og se engas artsmangfold
Inngangsbillett kr 200 (150 for medl.  Toten historielag) Servering på billetten.
Påmelding til evald.fredholm@mjosmuseet.no tlf 97980597