Avlyser arrangement

torsdag 12. mars @ 23:00

Toten historielag avlyser alle planlagte arrangement til over påske. Dette for å delta i den nasjonale dugnaden i håp om å begrense smitteomfanget av korona-viruset. Årsmøtet som var planlagt 25. mars utgår. Vi vil komme tilbake med nytt tidspunkt senere.

Ta godt vare på hverandre, selv om vi oppfordres til å ha litt avstand.

Med vennlig hilsen styret

ved Hans Seierstad