Lær å restaurere steingjerde

torsdag 19. september @ 17:00
gratis

Gamle, velstelte steingjerder er flotte smykker i kulturlandskapet.

Sjøl om gjerdene står lenge, og er nærmest vedlikeholdsfrie, så vil det etterhvert bli behov for ettersyn og restaurering.

Nå inviterer Mjøsmuseet og Toten Historielag til kurs i restaurering av steingjerder.

Kurset foregår på amtmannsgården Stenberg der det er flere kilometer med steingjerder. En del av gjerdene er restaurert, men det er fortsatt mye som står igjen.

Første kurskveld går over tre  timer.

Da blir det befaring der vi lærer hvordan restaureringen foregår og får vite mer om steingjerdenes historie og oppbygning. Så blir det praktiske eksempler på steder der gjerdet trenger mindre vedlikehold, og vi ser på hvordan dette kan gjøres på en god og sikker måte.

Deltakerne avtaler selv praktisk øving.

Etter kurset serveres kaffe og biteti i historielagets lokaler.

Oppmøte ved kafebygningen på Stenberg.

Hjertelig velkommen!