Jul på Stenberg

søndag 8. desember @ 12:00
Gratis!
Med kjerneverdiene tradisjon og kulturhistorisk formidling vil vi skape julestemning på den gamle måten.

Se for deg et vinterkledt Stenberg der dombjellene ringler i skogen, inne på tunet lukter det gløgg og julebakst. Rundt et stort juletre høres gamle julesanger og i boder kan du kjøpe hjemmelagde julegaver eller årets julenek. I Ditlevines kafe lukter det av kryddermjølk, i Vollumfjøset får små fingre flette julekorger, og i rullebua blir vi bedre kjent med juletradisjonene våre.

Julebukker fyller tunet med moro og lystige toner og passer du deg ikke, blir du kanskje utsatt for en nissestrek av sjølveste fjøsnissen. Bak huset er det fullt av unger i akebakken, alt under oppsyn av amtmannsfamilien.

Det vrimler av gjester i alle aldre, og når de begynner å bli kalde, så samler de seg rundt bålpannene der de kan få litt varmt i koppen og varme i kroppen.

Dette er gammeldags jul på Stenberg!

Lag og foreninger stiller opp med stor dugnadsinnsats og lokale bedrifter bidrar med støtte og salgsvarer.

Jul på Stenberg skal være tuftet på tradisjon, kulturhistorisk formidling og gi julestemning.

Vi tar den gammeldagse jula tilbake!

Kle deg gjerne gammeldags. Hertelig velkommen!

Arr: Toten historielag, Ihle i vekst, Ditlevines utsikt, Mjøsmuseet og Vestre Toten kommune.