Ny forfatter på plass

Publisert dato: 20. februar, 2022

Historiker og forfatter Håvard Havin Kongsrud (46) fra Gjettum skal skrive om middelalderen på Toten. 

- Vi er glade for å ha fått på plass en så solid forfatter til jobben, sier styreleder i Toten historielag Hans Seierstad. 

Han fremholder at det er et enstemmig styre som står bak valget av forfatter. Kongsrud arbeider for tiden med å sluttføre bygdehistorien til Gjerdrum kommune. Han har skrevet flere bygdebøker og artikler som også inkluderer tidsperioden bygdeboka fra Toten skal omhandle. 

- Det er en utrolig spennende historisk periode som i løpet av den siste mannsalderen har vært gjenstand for flere nytolkninger, sier Kongsrud. 

Om bygdeboka

Arbeidet med ny bygdebok for Toten ble igangsatt i 2020. 

Boka skal handle om middelalderen på Toten, og være ferdig i løpet av 2025.  

Østre og Vestre Toten kommuner, Totens sparebank og allmenningene danner det økonomiske grunnlaget for prosjektet.  

Les mer om prosjektet her

Bakgrunnen for å velge denne tidsperioden er at den tidligere ikke er fullt ut dokumentert, det dukker stadig opp nye spor fra denne tida og det er nå over 50 år siden siste felles utgivelse. 

I prosjektbeskrivelsen heter det at boka skal være i populærvitenskapelig stil, og handle om folks liv fra rundt år 1000 – 1660 på Toten.

-Kongsrud fikk tilbudet etter at historikeren vi først hadde skrevet kontrakt med valgte å takke ja til et doktorgradsstipend, sier Seierstad.  

Han fremholder at de to var likeverdige kandidater ved første innstilling og at oppstartstidspunktet var utslagsgivende. Kongsrud er engasjert i et prosjekt ut 2022, og vil starte jobben fra nyttår.  

Erfaren mann på jobben

Håvard Kongsrud har vært bygdebokforfatter siden 2007. Han har publisert fire bygdebøker som rommer familie- og bostedshistorie med elementer av generell bygdehistorie. Kongsruds hovedoppgave var om 1600-tallsdemografi og i mellomfag studerte han seinmiddelalderens pest og agrarkrise. Sammen med Petter Molaug har han bidratt til NIKUs siste bok om Oslos middelalderhistorie som er i trykken nå, og har også en fritidsinteresse for middelalderhistorie.

Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Håvard Kongsrud.