Siste søndag før St.Hans blir det liv på museet. Da stiller frivillige i lag og foreninger over hele Toten for å ta museet i bruk, og vise publikum åssen livet på garden kunne være. Arrangementet varer fra 12-16 og det er aktiviteter i og ved alle hus sam i parken.

Det er historielaget og Mjøsmuseet som arrangerer dagen sammen med husflidslagene i Østre og vestre Toten.

I komiteen for Stenbergdagen 2022 er Bente Tøftum og Inger Taasen fra historielaget, Marianne Bøe og Evald Fredholm fra Mjøsmuseet, Kari Kjølseth fra Østre Toten husflidslag og Siri Amilien fra Vestre Toten husflidlag.

Har du lyst til å være med, tar du kontakt med oss på post@totenhistorielag.no

 

Fra Stenbergdagen 2018 og 2019