Vollumfjøset utleielokale


Vollumfjøset er et gammelt seterfjøs som er gjenreist på Stenberg, og har tilbygget anretningskjøkken og toaletter. Vollumfjøset gir en lun og særegen ramme for møter og selskaper.

Fjøset stod opprinnelig på sætra Vollum (dialekt: Vøllum) i lodd nr. 2 på Totenåsen og er bygd omkring 1875. Byggherre var Martin Farvehaugen som kjøpte Fjølstad gard i ca. 1870. Han dreiv i si tid fargeri på Farverhaugen i Bråstaddalen, men slutta med fargeriet da han ble gardbruker. Det ble i sin tid tre gardbrukere som brukte dette sæterfjøset sammen; nemlig Fjølstad, Fjølstadbrenden og Røysehagen.

Sætra Vollum er nevnt i papirene i alle fall mellom 1754 og 1934. Det som er litt spesielt med dette fjøset er at det muligens har ekstra god bredde. Men, så var det da også behov for god plass der. Her har krøtter gått inn og ut i minst 80 år og budeiene har hatt sitt virke her med mjølkin og krøtterstell, ysting og kinning. En kan fortsatt se hvor fjøset har stått på Vollumsetra på Totenåsen.

I 1960-åra ble fjøset tatt ned, stokkene merka og kjørt til Stenberg, der det ble gjenreist slikt grovelig. Men, det ble ikke ferdig til bruk før i 1980-åra.

Bygningen er tilrettelagt for funksjonshemmede, og har toaletter tilpasset rullestolbrukere. Lokalet har maksimumsgrense på 80 personer, ved oppdekking anbefaler vi maks 60-65 personer. 

Les mer om priser og utleiebetingelser på hjemmesiden til Mjøsmuseet. Der vil du også finne kontaktnr. for å gjøre en avtale. 

Bilde fra Mjøsmuseet.

Vollumfjøset